Kalibrering

DANAK kalibrering hos Eupry

Spar 30% med en kalibreringsaftale hos Eupry. Samtidig får du sikkerhed for, at kalibreringen bliver foretaget rettidigt og af den kvalitet, som du har behov for.

Vores kunder

Euprys customers include companies like Freja, Novozymes, and Arla
Euprys customers include companies like HB Medical, Calrsberg, and Matas

Det intelligente kalibreringssystem

Vores system sørger for at informere dig om, hvornår du skal have leveret en ny kalibrering. Systemet bag kalder vi “Det intelligente kalibreringssystem”. Løsningen kan formentlig spare dig for 70% af den tid du bruger på kalibrering, monitorering og mapping.

Et par af fordelene ved Eupry

 • Reducer omkostninger med 30%
 • Reducer tidsforbrug med 70%
 • Reducer bekymringer i dagligdagen
 • Opnå bedre compliance ved at bruge Eupry

Kalibrering

Kosteffektiv kalibrering hos Eupry - Få et konkurrencedygtigt tilbud på kalibrering

Sporbar kalibrering

 • Sporbar kalibrering op mod DANAK akkrediteret ISO17025 kalibreret reference
 • Følger ISO9001
 • Højkvalitets kalibrering
 • Effektiv kalibrering i automatiseret laboratorium

DANAK Akkrediteret Kalibrering

 • DANAK akkrediteret kalibrering
 • Fuldautomatisk løsning som minimerer andelen af menneskelige fejl
 • Certifikater uploades automatisk til Eupry Logger
 • Akkrediteret efter ISO17025:2005
 • Effektiv og pålidelig løsning til virksomheder, som ønsker højeste standarder
 • Kalibrering af temperatur og fugtighed

Navn *

E-mail *

Telefon *

Virksomhed *

Antal *

Kalibrering


Kunder

Reducer tidsforbrug og omkostninger med Eupry

Laboratorier

Med Euprys løsning installeret på hele DTU Veterinærinstituttet (DTU VET) med flere end 280 dataloggere til temperaturovervågning af køleskabe, frysere, dybfrysere og inkubatorer, er risikoen for tab af uvurderlige prøver og forskningsmateriale minimeret.

Laborites using Eupry data logging system through calibration service to monitor temperatures and collecting secure and constant data

Nemt overblik, kvalitetssikring  og dokumentation er muliggjort for et stort antal brugere. Tidsbesparelsen er estimeret til omkring 1.000 timer om året – udelukkende på manuel dokumentation.

Apoteker

Mere end 29% af danske apoteker bruger Eupry til overvågning af temperaturer i lagerrum og køleskabe. Euprys serviceaftale gør det nemmere og mindre tidskrævende for apoteker at leve op til De Europæiske GDP regulativer.

Pharmacies using Eupry data loggers by calibration to monitor temperature

Eupry tilbyder en komplet serviceløsning. Euprys Serviceaftale inkluderer nødvendig kalibrering og validering af dataloggere uden ventetid. Dataloggere bliver ganske enkelt udskiftet.

Hospitaler

Eupry er installeret i adskillige biokemiske laboratorier på danske hospitaler. Systemet overvåger opbevaringsforhold, sikrer overholdelsen af kvalitetskrav og forhindrer tab af uvurderlige prøver og forskningsmateriale. Hurtig implementering på stedet, intet behov for installation af software, da alle funktioner håndteres online.

Eupry helping pharmacies and laboriteries to monitor temperature of medicines and DNAs

Euprys Wifi dataloggere kan tilsluttes direkte til hospitalets eksisterende, interne WiFi infrastruktur uden brug af kabelføring. Eupry håndterer den årlige kalibrering ved at udsende nye kalibrerede dataloggere til udskiftning.

DANAK Akkrediteret Laboratorium

Euprys WiFi dataloggere kalibreres i vores unikke DANAK akkrediterede laboratorium ved brug af systematiske og validerede metoder. Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025. Vi garanterer præcise kalibreringer og et højt niveau af ekspertise og viden om kalibrering.

Se vores ISO17025 DANAK akkreditering på Engelsk eller Dansk.

Færre fejl i kalibrering ved automatisk kalibrering

Eupry har udviklet et unikt automatisk kalibreringssystem, fordi det giver færre afvigelser for kunden. Vi går nemlig op i, at kalibreringer sker med den bedst mulige kvalitet og at vores kunder har en god og smidig oplevelse.

Med en kalibreringsaftale hos Eupry får du sikkerhed for, at kalibreringen bliver foretaget rettidigt og af den kvalitet, som du har behov for. Eupry har udviklet et unikt kundehåndteringssystem, som sørger for at informere os om, hvornår I skal have leveret en ny kalibreret datalogger.

DANAK kalibrering af dataloggere for at sikre høj kvalitet

Kalibrering handler om at sikre, at målinger bliver udført korrekt, så man kan stole på dem.
Ved en veludført kalibrering sikres det, at ens dataloggere måler de samme værdier som alle andre dataloggere.
Kalibrering kan være krævet af myndigheder eller kunder, og er en central del af at opretholde en høj kvalitet, hvad enten man arbejder med medicin, medicinske prøver, fødevarer eller noget helt tredje.
I denne guide har vi samlet de vigtigste begreber og viden omkring kalibrering af måleenheder, så du ved, hvad du skal være opmærksom på.

Et par spørgsmål til kvalitetschefen?

Jakob Konradsen, Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet

Head of Quality and Production at Eupry
Civilingeniør, M.Sc. Elektronikingeniør
Rådgiver kunder i compliance i forbindelse med monitorering af temperaturfølsomme aktiver samt foretagelse af kvalificering og mapping-øvelser. Har en baggrund som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i instrumentering og Space Electronics. Har i samarbejde med Euprys R&D team udviklet “Det Intelligente Kalibreringssystem” støttet af Innovationsfonden. Underviser og holder foredrag i udvikling af sensorelektronik

tag en snak med Jakob

Hvor lang tid tager en kalibrering? Vi kan klare en kalibrering på to minutter!

Hemmeligheden bag en kalibrering på to minutter er at Eupry har automatiseret alle arbejdsgange i forbindelse med en kalibrering – også dine!

 

Vælger du en kalibreringsaftale hos Eupry og benytter vores trådløse datalogger får du hvert år tilsendt nye og kalibrerede dataloggere. Udskiftningen tager to minutter og de gamle dataloggere sendes retur til Eupry. I Euprys portal, Eupry Logger, finder du alle certifikater på kalibreringen. Processen er en innovativ tilgang til opbevaring af certifikater, og er DANAK godkendt.

 

Hvordan foregår en kalibrering?

Kalibreringen udføres ved at sammenholde en værdi, fx temperaturer, udlæst af en datalogger med en reference. Ved at udlæse forskellen mellem hvad dataloggeren måler, og hvad referencen måler, kan man udregne om dataloggeren måler rigtigt, samt hvor tæt på rigtigt dataloggeren måler.

 

Eupry har fuld sporbarhed og lever op til internationale standarder

Sporbarhed er det vigtigste begreb inden for kalibrering. Sporbarhed af ens udstyr betyder, at målinger fra ens datalogger kan spores tilbage til den samme internationale standard. Man kan dermed være sikker på at, dataloggeren viser det samme resultat som enhver anden sporbar datalogger. Man benytter den internationale standard, SI, som bevis på, at alle arbejder ud fra samme enheder, fx temperatur.

 

Hvad er Euprys måleusikkerhed?

Under kalibrering sammenholdes den målte temperatur af den datalogger som kalibreres mod en reference, men den sammenligning, der laves vil altid være forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden beskriver hvor præcist de to målte temperaturer er sammenholdt, og giver derfor et billede af hvor tæt på “den sande værdi” en kalibrering kan forventes at være.

Usikkerheden for kalibreringen bør altid fremgå af kalibreringscertifikatet.

 

Acceptable afvigelser i målinger

På mange kalibreringscertifikater er der angivet et såkaldt acceptance level. Dette angiver om eventuelle afvigelser fra den sande værdi er inden for en defineret grænse, og om man derved kan stole på den usikkerhed, som leverandøren har lovet.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger kalibrering?

Der er en række ting man skal være opmærksom på, når man vælger kalibrering. De vigtigste er nævnt nedenfor:

 

Sporbarhed i kalibrering

For at kunne stole på de målinger ens udstyr foretager, skal udstyr altid være sporbart.

 

Usikkerhed i kalibrering

Usikkerheden på kalibreringen skal vælges, så den passer til de behov, der er fra myndigheder eller interne processer. Som regel vil 0,5 °C være rigeligt, når man overvåger køleudstyr, såsom køleskabe, frysere og varmeskabe.

 

Akkrediteret kalibrering eller ikke akkrediteret kalibrering

Hvorvidt kalibreringen af dit udstyr skal være akkrediteret eller ej afhænger af de krav, som myndigheder eller kunder har til kvaliteten og sporbarheden af de målinger, der bliver foretaget af dit overvågningsudstyr.

 

En akkrediteret kalibrering er altid garanteret til at være af høj kvalitet, og alle akkrediterede virksomheder har strenge krav til procedurer, og bliver også løbende overvåget for at sikre en høj ensartet kvalitet af kalibreringer. Derfor kan du altid stole på at akkrediterede kalibreringer følger den samme internationale standard for kalibrering.