Express delivery worldwide. ISO17025 Accredited & Compliant to FDA

Eupry WiFi Dataloggere til inkubatorer

En inkubator bruges til at dyrke og opretholde mikrobiologiske kulturer eller cellekulturer, hvor den blandt andet sørger for at opretholde en optimal temperatur, fugtighed, CO2 og iltniveauer. For at sikre, at temperaturerne er optimale, er det vigtigt at logge temperaturen i en inkubator. Dette vil give dig fred i sindet, da du dermed er garanteret, at dine prøver er sikre.

Har inkubatorer brug for trådløse temperaturdataloggere?

For at forhindre tab af cellekulturer og dermed kostbart tidsspild, er det vigtigt at kunne modtage alarmer via SMS eller email i realtid, hvis inkubatoren ikke fungerer, som den skal.

Når vores dataloggere advarer dig om kritiske temperaturændringer, imens de sker, er du også i stand til at justere temperaturen i inkubatoren i tide. Det er en af grundene til, at Eupry er en foretrukken løsning til at logge og spore temperaturer i inkubatorer indenfor sundhedsvæsenet samt laboratorieindustrien.

Hvordan fungerer Euprys WiFi Temperatur Dataloggere?

Vores WiFi-dataloggere er lette at installere og kan nemt placeres på en hylde i inkubatoren. Hvis temperaturen overstiger +50 °C i inkubatoren, placeres en probe i inkubatoren i stedet for dataloggeren. Dataloggeren vil derefter konstant overvåge temperaturerne og sende alarmer via SMS eller e-mail, hvis kritiske temperaturudsving opstår.

Nedenfor har vi angivet en række kvaliteter ved Euprys system. Listen er dog langt fra udtømmende, og du er derfor velkommen til enten at kontakte os for at få mere information eller læse mere her: https://www.eupry.com/da/produkter/

Spor og optag historiske målinger

  • Med Eupry-appen kan du se historiske målinger. Det er et avanceret og brugervenligt program, som du kan downloade gratis her: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eupry.eupryandroidclient&hl=da)

  • Dataene kan tilgås som rå data, men er også samlet i grafer, som afbilder historiske udsving. Disse rapporter kan udskrives og eksporteres i PDF-filer til ledelsen eller i forbindelse med kontrolbesøg.

  • Dataene sendes til dig i et sikkert og krypteret format og gemmes sikkert i Eupry-systemet i op til 5 år.

  • Onlinesystemet kan tilgås af flere brugere, hvor det er muligt at indstille, hvad forskelligemedarbejdere kan se.

  • Euprys trådløse temperaturloggere overvåger konstant temperaturerne, også selvom dit WiFi er nede.

To års batteri levetid

Eupry-teamet har udviklet en langtidsholdbar enhed, der kører i to år på normale AA-batterier. Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, får du en besked via SMS eller email. Du behøver således ikke at huske, hvornår du skal skifte batterier.

Hvorfor skal jeg vælge datalogging med monitorering frem for en almindelig USB datalogger?

En stor forskel mellem datalogning med USB-dataloggere og brug af overvågningssystemer såsom Euprys WiFi- dataloggere er, at det ikke er muligt at modtage alarmer med traditionelle USB-dataloggere.

Mange inkubatorers temperaturer kan ofte svinge betydeligt i en kort periode og derefter vende tilbage til normal inden temperaturændringen opdages.

Når du tømmer USB-dataloggeren for data, vil du kunne se, at der har været et kritisk udsving, men det giver dig ikke mulighed for at redde indholdet, når temperatursvingene opstår. Det er derfor altid en god idé at overvåge inkubatorer i realtid.

Er det muligt at kalibrere en Eupry WiFi Datalogger?

Det er selvfølgelig muligt at kalibrere Euprys dataloggere.

Med vores abonnementsmodel er kalibreringen altid inkluderet i prisen. Vi leverer hvert år nye kalibrerede dataloggere til vores kunder, hvorefter de gamle bliver returneret.

Hvis der skal bruges et kalibreringscertifikat, er de altid lettilgængelige online.

Er der nogen begrænsninger for hvilke typer af inkubatorer Euprys dataloggere kan bruges i?

Vores WiFi dataloggere vil fungere i alle typer af inkubatorer. Undtagelsen er de tilfælde, hvor inkubatoren er indstillet til at gå over +150 °C, hvilket er den højeste driftstemperatur for vores dataloggere med probe.

Hvor skal jeg placere dataloggerne i inkubatoren?

Euprys WiFi dataloggere kalibreres i vores DANAK akkrediterede laboratorium ved brug af systematiske og validerede metoder. Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 standarden. Vi garanterer præcise kalibreringer og et højt niveau af ekspertise og viden om kalibrering af termometre.

Temperaturer i inkubatorer kan variere fra punkt til punkt, og er ikke nødvendigvis svarende til den temperatur, der vises på inkubatorens display. Så længe inkubatoren er fra et godt mærke, er den angivne temperatur dog ofte rimelig præcis.

De fleste inkubatorer vil have en kritisk høj temperatur samt en kritisk lav. Det er vigtigt at placere dataloggere ved et af disse punkter i inkubatoren. Du skal derfor, afhængigt af det materiale du opbevarer i dit inkubator, gå efter den mest kritiske af de to. Hvis du har en ældre inkubator med store temperaturvariationer, kan du overveje at få en ekstra Eupry datalogger, så du dækker begge punkter.

For at lokalisere de kritiske høje og kritiske lave temperaturer skal du foretage en mapping øvelse – læs mere om det her. Dette gør dig i stand til at finde den bedste placering i din specifikke inkubator. Kort fortalt udføres en mapping ved, at du placerer dataloggeren i en position i flere timer uden at åbne inkubatoren, mens du overvåger temperaturen, og derefter flytter du den til en ny plads. Dette fortsætter du med, indtil du har fundet de kritiske høje og kritiske lave temperaturer.

Hvordan installerer jeg WiFi Dataloggere i min inkubator?

Der er tre valgmuligheder, når du placerer dataloggerne i din inkubator, og hver er lige effektiv.

  1. Den mest almindelige metode er at placere Eupry dataloggeren på en hylde i inkubatoren.
  2. Den anden metode er at montere dataloggeren med dobbeltsidet tape fra M3.
  3. Den tredje metode er at montere dataloggeren i inkubatoren med skruer.

I sidste ende vil placeringen af din datalogger og valget af, hvordan du placerer den, være baseret på dimensionerne af din inkubator og de kritiske høje og lave temperaturer.

Hvordan forbinder jeg WiFi Dataloggerne til Euprys monitoreringssystem?

Tilslutning af Euprys temperatur WiFi-dataloggere er yderst nemt. Du skal bare hente appen på en smartphone og registrere enheden. Dette kan også udføres af personalet ved forskellige afdelinger. Systemet giver dertil ledelsen mulighed for at tildele forskellige adgangsniveauer til forskellige medarbejdere, så den fulde kontrol kan samles ved få nøglepersoner. 

Overvågningen kan dermed også foretages af mange forskellige led af organisationen, uden at disse får adgang til at foretage ændringer.