Express delivery worldwide. ISO17025 Accredited & Compliant to FDA

Temperaturen i køleskabet svinger

Temperaturudsving i køleudstyr er helt normalt, og forekommer altid i større eller mindre grad.

Denne guide giver dig en introduktion til, hvordan du skal forholde dig til forskellige typer af udsving, samt en kort guide til, hvad du kan gøre for at undgå udsving, der kan føre til afvigelser.

Udsving i tempeturen

Som sagt er temperaturudsving helt normalt, og vil forekomme i større eller mindre grad i alle slags udstyr.

Temperaturen stiger og falder på grund af den styring som køleudstyret, fryseren i dette tilfælde, er udstyret med. På baggrund af den indstilling den er sat til, køler den i en periode indtil den er nået en grænseværdi, hvorefter kompressoren slukker. Efterfølgende stiger temperaturen stille og roligt på grund af den højere temperatur i omgivelserne.

Størrelsen på udsvingene er afhængig dels af kvaliteten på udstyret, typisk vil dyrere udstyr med bedre styring være i stand til at holde temperaturen mere konstant, og dels på mængden af varer der er placeret i udstyret. Jo flere varer, og dermed termisk masse, jo mere konstant vil temperaturen være, da disse vil køles ned og varmes op langsommere, end hvis udstyret var tomt.

Indstilling af udstyr

Udsving i temperaturer er som sådan ikke skadeligt, så længe temperaturen i udstyret holder sig inden for de specificerede grænser.

Køleskabet er sat til mellem 2 og 8 grader, og som det ses, er temperaturen i udstyret kun inden for grænserne i ca. halvdelen af tiden.

Selvom varerne i udstyret ikke nødvendigvis er uden for de specificerede grænser, kan det alligevel anbefales at indstille udstyret:

  • Indstillingen foretages nemmest ved langsomt at justere på køleindstillingen, vente i minimum 2 timer, se hvilken effekt dette har haft og derefter justere igen, hvis det skulle være nødvendigt. På den måde sikres det at justeringen ikke har været for voldsom.
  • Kontroller altid igen efter 1-2 døgn for at sikre at udstyret stadig er indstillet korrekt.

Ydermere skal man altid sikre sig at data loggere er placeret korrekt, da nogle områder kan være varmere eller koldere end resten af udstyret. Læs vores artikel om mapping LINK for at lære mere om dette.

Anderledes udsving

Udstyr har nogle gange anderledes udsving, som ikke følger ovenstående model. Vi har her medtaget nogle af de meste almindelige.

Defrosting

Noget udstyr har en indbygget funktion hvor de med jævne mellemrum (typisk mellem 6 og 24 timer) hæver temperaturen i en kort periode. Denne funktion har til formål at fjerne is fra kølepladerne for dermed at optimere udstyrets effektivitet, både i forhold til køling og strømforbrug.

Et eksempel på defrosting kan ses nedenfor:

I eksemplet ovenfor ses et køleskab som hver 6. time kører et defrost program. Som det ses hæves temperaturen i udstyret ca 1 grad i en kort periode. Defrosting er ikke nødvendigvis en farlig eller dårlig ting også selvom det får temperaturen til at overstige de specificerede grænser.

Hvis man benytter et system til temperaturovervågning med gråzoner, kan disse benyttes til at undgå alarmer og dermed afvigelser, når defrosting starter. Det er altid en vurdering, men som oftest kan det forsvares, at udstyret overstiger de specificerede grænser i kortere perioder, da varernes temperatur som regel ikke når over de specificerede grænser i den korte periode, hvor defrosting forekommer.

Hvis defrosting derimod får temperaturen til at overstige de specificerede grænser til et kritisk niveau, kan det være værd at overveje at indstille udstyret eller at indføre termisk masse som forklaret senere i denne artikel.

Brugsmønstre og opfyldning af udstyr

Når udstyr benyttes til vareopfyldning eller almindelig brug, hvor der løbende åbnes og udtages varer, kan der forekomme udsving som vist nedenfor:

I eksemplet ovenfor har døren til udstyret været åbnet, hvilket har skabt en alarm.

Det er vigtigt, at man husker at døren kun må åbnes kortvarigt, ellers risikerer man at temperaturen overstiger de kritiske specificerede grænser, og der opstår en afvigelse, som man er nødt til at håndtere.

Ligeledes kan det være problematisk, hvis man overfylder sit udstyr. Hvis temperaturen stiger, når der fyldes varer i udstyret, men er lang tid om at falde igen, kan det være udtryk for, at man fylder for mange varer i udstyret ad gangen, eller at varerne ikke er afkølede, når de ankommer.

For at undgå dette kan det betale sig at begrænse mængden af varer i udstyret eller sørge for at transportøren har sørget for at varerne er tilpas afkølede.

Hvad kan man gøre for mindske udsving?

Heldigvis er det relativt let at begrænse skadelige temperaturudsving i udstyr.

  • Det nemmeste man kan gøre er at øge den termiske masse i udstyret. Dette kan være så simpelt som at tilføje nogle flasker med vand og placere dem forskellige steder i udstyret. Vandet vil mindske udsving i temperatur – også når der fyldes nye varer i.
  • Sørg for at have udstyr som logger og sender data løbende. Det bedste man kan gøre for at mindske risikoen for afvigelser er løbende at overvåge temperaturen i sit udstyr.  Her er det vigtigt, at der logges ofte. Som det ses i ovenstående eksempler, så er logning en enkelt gang om dagen ikke nok til at spotte udsving, som fx forekommer flere gange i timen.
  • Systemer med løbende dataudlæsning er klart at foretrække for at kunne reagere på udsving og afvigelser, når de sker. Hvis man benytter et system med manuel dataudlæsning (fx USB temperaturloggere) risikerer man at overse udsving eller deciderede afvigelser, fx hvis døren ikke er lukket eller ved nedbrud, hvilket kan have store økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser.