USB temperaturloggere VS Euprys trådløse termometre

For at hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til laboratorier, apoteker og fødevarevirksomheder har vi sammensat denne sammenligning. Vi vil sammenligne produkter som generisk betegnes som USB dataloggere, temperaturlogger, fugtdatalogger og lign.. Disse produkter kan fx være fra EBRO, ELPRO, Fourtec Microlite, Omega og Testo.

Hvad er forskellen mellem USB dataloggere og Euprys trådløse termometre? I denne artikel vil vi give et objektivt bud på de væsentligste forskelle.

Find selv et kalibreringslaboratorium eller lad Eupry kalibrere

Husk at medregne prisen til kalibrering når du køber USB dataloggere.

Når der skal kalibreres USB dataloggere bliver man nødt til at have flere dataloggere i reserve. Med Eupry sender vi hvert år en ny sporbar kalibreret sensor. Det betyder at man ikke behøver at have dataloggere i reserve.

Ingen alarmering eller alarmering på sms og email

I nogle tilfælde er USB-dataloggere udstyret med en lille højttaler og en lampe, som signalerer at temperaturen er uden for grænseværdien, men dette hjælper dog ikke meget, hvis dataloggeren er placeret i et køleskab, en inkubator eller et fjernt lagerrum. Med Euprys trådløse termometer sendes en alarm via SMS eller email, som sikrer at brugeren får besked, så snart temperaturen er uden for grænseværdierne.

Installer et program på en computer eller nøjes med at anvende et online dashboard

Til en USB-datalogger medfølger altid et program, der skal installeres på en computer for at data kan åbnes. Med Eupry åbnes blot en browser, hvorefter data kan ses online. For store organisationer kan det i nogle tilfælde være en længere proces at få godkendt IT programmer til computere. Det er derimod altid muligt at åbne en browser.

Hjælp til selvhjælp eller rigtige support-medarbejdere

Medfølgende til USB-dataloggere er i nogle tilfælde en manual, som kan assistere i opsætningen af systemet. Med Eupry kan man blot ringe eller skrive til support og bede om hjælp. Euprys medarbejde kan også inviteres til at undersøge kundens system og assistere med opsætning og konfiguration.

USB data overførsel eller trådløs forbindelse via WiFi

Med USB-dataloggere skal hukommelsen tømmes mindst hver 14. dag for at sikre, at der ikke mistes data. Euprys Trådløse datalogger sender helt automatisk information op på en hjemmeside. Med Euprys trådløse datalogger undgås det, at data mistes og brugeren undgår at finde ud af flere dage for sent, at temperaturen ved flere lejligheder har overskredet grænseværdierne.

Manuel opsætning eller automatisk indstilling

Benytter man mange USB-dataloggere, skal man beregne et stort tidsforbrug til at indstille grænseværdier hver eneste gang data skal eksporteres og særligt idriftsættelse. Med Eupry kan man ved et enkelt tryk ændre indstillingerne på alle termometrene på én gang. Dette er fordi indstillingerne ændres direkte fra Euprys hjemmeside.